ردیفگروه خدمتی گروهقیمت
1پرستاران و پیرا پزشکانماماهايي كه داراي مطب مستقل هستند18000000
2پرستاران و پیرا پزشکانپرستاران هوم کر و مراقبت در منزل-پرفیوژنیست-ماماهای شاغل در بیمارستان 8000000
3پرستاران و پیرا پزشکانسرپرستاران، پرستاران، بهياران و کمک پرستاران شاغل در کليه بخش هاي CCU و ICU و دياليز، اورژانس، کارشناسان ارشد بيهوشي وتکنسين هاي بيهوشي، کارشناسان فيزيوتراپي، سوپروايزرباليني، مددکارمعلولين ذهني وجسمي1790000
4پرستاران و پیرا پزشکانسرپرستاران، پرستاران، بهياران و کمک پرستاران ساير بخش ها ، تكنسين هاي اتاق عمل ، پرستاران و بهياران اتاق عمل ،سوپروايزر آموزشي، کارآموزان کمک پرستاری1139000
5پرستاران و پیرا پزشکانکمک پرستاران و تكنسينهاي راديولوژي ، سي تي اسكن وMRI و نوارنگاري و CSR و كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه، داروخانه و كمك بهياران و بهورزان813000

 


سقف تعهدات 800میلیون تومان است
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و در اختیار شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان نظام سلامت می باشد.
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و هیات مدیره های سراسر کشور
02188935855-02188921033-09909671037